Ruim 500.000 euro voor behoud nalatenschappen hedendaagse kunstenaars

Minister van Cultuur steunt 12 pilootprojecten om nalatenschappen van hedendaagse Vlaamse kunstenaars te behouden

De minister van Cultuur Jan Jambon heeft beslist om subsidies toe te kennen aan 12 pilootprojecten rond het behoud van nalatenschappen van hedendaagse Vlaamse kunstenaars. Die projectsubsidies worden toegekend aan kunstenaars, organisaties en erfgenamen met als doel om de archieven en praktijken van deze kunstenaars op een goede manier voor de toekomst te bewaren. Het gaat onder andere om het werk van Jan Decorte, Dirk Braeckman en Circus Ronaldo.

Het Vlaamse cultuurbeleid stimuleert de zorg voor archieven in de kunstensector. Maar er zijn nog veel uitdagingen op vlak van borging van en omgang met archieven, collecties en praktijken van hedendaagse kunstenaars en kunstenorganisaties. De bijzondere nalatenschappen van kunstenaars uit de 20e eeuw verdienen speciale aandacht en begeleiding, aangezien de eerste generatie hedendaagse kunstenaars nu hun oeuvre afsluit.

Om die reden heeft de minister van Cultuur besloten om pilootprojecten te ondersteunen die zich richten op de omgang met nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars. In 2023 werd een oproep gedaan aan kunstenaars, organisaties en erfgenamen om pilootprojecten in te dienen met betrekking tot de nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars in de Vlaamse Gemeenschap. Met deze oproep wou de minister een diversiteit aan projecten aantrekken, zowel wat betreft aanvragers, kunstdisciplines als beoogde resultaten.

Minister van Cultuur Jan Jambon: “Door middel van deze subsidies kunnen we erfgenamen, kunstenaars en organisaties ondersteunen bij het borgen van archieven en praktijken. Zo blijven ze toegankelijk voor toekomstige generaties. Het is een waardevolle investering in ons cultureel erfgoed en een erkenning van het belang van hedendaagse kunst in Vlaanderen."

Groot succes: 50 aanvragen

De oproep was een groot succes, met maar liefst 50 aanvragen. Op basis van het advies van experts heeft de minister besloten om 12 pilootprojecten te ondersteunen, voor een totaalbedrag van 519.300 euro.

In de bijlage vindt u een overzicht van de gesteunde projecten.

Beslissing pilootprojecten_nalatenschappen kunstenerfgoed

PDF - 125 Kb

Intervisies en masterclasses bevorderen documentatie en kennisdeling

Gedurende de looptijd van de projecten zullen in samenwerking met FARO en Kunstenpunt intervisies plaatsvinden om de documentatie en kennisdeling te bevorderen. Daarnaast zullen er masterclasses zijn waar geïnteresseerden uit de cultureel-erfgoed- en kunstensector aan kunnen deelnemen. Er zullen in totaal vier masterclasses plaatsvinden tussen oktober 2023 en december 2024. In 2025 volgt er een ontmoetingsdag voor de cultuursector.

Contact

Mattijs Deraedt

Adjunct-woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media

[email protected]

02 553 42 89

 

Olivier Van Raemdonck

Woordvoerder kabinet Minister-president Jan Jambon

[email protected]

0470 99 91 01

Foto © FOMU.jpg

JPG - 1.2 Mb

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Departement Cultuur, Jeugd en Media

Als Vlaamse overheidsorganisatie bouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen (van jong tot oud) cultuur kan beleven, maken en delen.

Dat doet het door een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid te voeren met de intrinsieke waarden van cultuur en jeugd en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten. Het departement is een partner en stimulator van het werkveld en werkt samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid. Door kwaliteitsvolle instrumenten in te zetten creëert het kansen voor de actoren. Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij alle medewerkers. Het departement richt zijn blik naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee het de eigen werking steeds in vraag stelt en vernieuwt. Meer info? Bekijk de website: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl

Neem contact op met

Arenbergstraat 9 1000 Brussel

02 553 69 77

[email protected]

www.vlaanderen.be