PB: Restauratie Lam Gods: experten delen standpunt Verougstraete niet

Het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media namen kennis van de persconferentie georganiseerd door Hélène Verougstraete en Jean-Pierre Coppens op 20 december 2023 over de tweede fase van de restauratie van het Lam Godsretabel.

Weloverwogen keuzes

De administraties verwijzen naar hun persbericht van 19 december 2023 en benadrukken dat de keuzes tijdens fase 2 zorgvuldig en weloverwogen werden gemaakt. De behandelingen zijn gebaseerd op voorgaand extensief wetenschappelijk onderzoek en werden uitgevoerd in nauw en gedocumenteerd overleg met alle betrokken experten, zoals de Topstukkenraad, de Nationale Adviesraad en de Internationale Commissie. Deze internationale expertencommissie bestaat uit 23 specialisten in conservatie-restauratie, kunstgeschiedenis en conservatie-wetenschappen waarvan de meeste een specifieke expertise hebben in het werk van Jan van Eyck en zijn tijdgenoten.

Overschilderingen

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed verwijzen naar de repliek van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en naar de reactie van de (inter)nationale experten op de commentaren van mevrouw Verougstraete. Ze bevestigen hierbij nog eens hun vertrouwen in de restauratoren van het KIK en de transparante uitvoering van de tweede fase van de restauratie. Tijdens de restauratie werden enkel zestiende-eeuwse overschilderingen verwijderd, de originele verflagen van Jan en Hubert van Eyck bleven onaangeroerd.

Contactgegevens experten

Voor bijkomende inhoudelijke vragen over dit dossier en de genomen keuzes in de behandeling kunt u terecht bij de volgende leden van de internationale expertencommissie onder wiens auspiciën de restauratie werd uitgevoerd: prof. dr. Lieve Watteeuw (Topstukkenraad), prof. dr. Maximiliaan Martens, Till-Holger Borchert ​ (hoofdconservator van het Suermondt-Ludwig-Museum) en prof. dr. Melanie Gifford.

Bijlagen

Als bijlagen bij dit bericht vindt u de weerlegging van het KIK op de commentaren van mevrouw Verougstraete (BIJLAGE 1), de officiële communicatie van de Internationale Commissie (BIJLAGE 2) en ‘Weerlegging. Onderzoekers en Experten Lam Gods Project’ (BIJLAGE 3).

Restauratieverslag en fase 3

Het restauratieverslag kan door iedereen geraadpleegd worden.

In het voorjaar van 2024 zal een persmoment voor fase 3 worden georganiseerd over de voortgang van de restauratie van het bovenste register van Het Lam Gods.

BIJLAGE 1: Repliek KIK - 22 juni 2023

PDF - 37 Mb

BIJLAGE 2: International Commission for the Ghent Altarpiece joint statement - 3 oktober 2023

PDF - 139 Kb

BIJLAGE 3: Weerlegging. Onderzoekers en Experten Lam Gods Project - 18 december 2023

PDF - 177 Kb

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Departement Cultuur, Jeugd en Media

Als Vlaamse overheidsorganisatie bouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen (van jong tot oud) cultuur kan beleven, maken en delen.

Dat doet het door een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid te voeren met de intrinsieke waarden van cultuur en jeugd en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten. Het departement is een partner en stimulator van het werkveld en werkt samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid. Door kwaliteitsvolle instrumenten in te zetten creëert het kansen voor de actoren. Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij alle medewerkers. Het departement richt zijn blik naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee het de eigen werking steeds in vraag stelt en vernieuwt. Meer info? Bekijk de website: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl

Neem contact op met

Arenbergstraat 9 1000 Brussel

02 553 69 77

[email protected]

www.vlaanderen.be