Paardenprocessie van Kester officieel erkend als immaterieel erfgoed

De Vlaamse minister van Cultuur plaatst de Paardenprocessie van Kester op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarmee behoort de traditionele tocht in de dorpen Kester, Oetingen en Herfelingen (Pajottenland) nu officieel tot het immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

De Inventaris Vlaanderen geeft een overzicht van ons niet-tastbaar erfgoed: onze kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die zo belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren om aan volgende generaties te kunnen doorgeven. De minister kan 2 keer per jaar nieuwe elementen toevoegen aan die Inventaris.

Minister van Cultuur Jan Jambon: “De Paardenprocessie van Kester brengt mensen samen en geeft een unieke identiteit aan een kleine gemeenschap in het Pajottenland. Het is een mooi voorbeeld van een immaterieel-erfgoedpraktijk waar jong en oud met evenveel plezier aan deelnemen.”

De Kesterweg op zondag na Pinksteren

De eerste zondag na Pinksteren is het altijd feest in het Pajottenland. Dan trekt de paardenprocessie, die in de volksmond ‘de Kesterweg’ heet, doorheen Kester, Oetingen en Herfelingen. De ommegang wordt georganiseerd door de Gilde van het Paardenvolk en is gewijd aan de Heilige Drievuldigheid. De aanwezigheid van ruiters te paard, koetsen en fanfares typeren de optocht. De processie is zo één van de drie grote paardenprocessies in Vlaanderen.

Grote en kleine processie

Traditiegetrouw vertrekt de ‘grote processie’ met paarden en het Drievuldigheidsbeeld om 06.15 uur aan de kerk van Kester. Tijdens hun tocht houden de processiegangers halt bij verschillende kerken en kapellen. Kort voor de middag komen ze aan bij de kapel op de kruising van de Kesterweg en de Edingensesteenweg. Daar wacht de ‘kleine processie’ hen op met een honderdtal figuranten en de fanfare. Samen stappen ze dan opnieuw naar de kerk van Kester.

Feest voor jong en oud

Jaarlijks nemen meer dan 300 figuranten en 100 ruiters deel aan de ommegang. Het Paardenvolk wordt in de processie niet alleen vergezeld door leden van de betrokken parochies, ook de leerlingen van de dorpsschool en de leiding van de Chiro lopen mee. De fanfares van Kester, Oetingen en Herfelingen zorgen voor de muziek. Zo brengt de processie lokale verenigingen bijeen en verbindt ze mensen van verschillende generaties.

Rijke geschiedenis

De geschiedenis van de processie gaat terug tot de 13de eeuw. Ze zou ontstaan zijn uit dankbaarheid omdat Kester, Oetingen en Herfelingen gespaard bleven van de pest. In de huidige vorm bestaat de ommegang sinds 1864, toen de nieuwe Sint-Martinus in Kester werd ingewijd. In 1871 nam de dorpspastoor het initiatief om een vereniging te stichten die zich zou engageren om “jaarlijks de Heilige Drievuldigheid in haren rondgang te peerd en stoetsgewijs te vergezellen”. Zo ontstond de Gilde van het Paardenvolk die tot op vandaag de processie organiseert. Al meer dan 150 jaar brengt ze de lokale gemeenschap samen.

 

Heeft u vragen voor de Gilde van het Paardenvolk?
Lucienne Lissens
Gilde van het Paardenvolk
[email protected]
0473 85 27 97

Heeft u vragen voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media? ​
Ilse De Schutter
Woordvoerder van het Departement Cultuur, Jeugd en Media
[email protected]
02 533 41 70

Heeft u vragen voor het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon?
Olivier Van Raemdonck
Woordvoerder kabinet minister Jan Jambon ​
[email protected]
0470 99 91 01

 

De fanfare van Herfelingen

JPG - 289 Kb

Fanfare Sint-Martinus Kester

JPG - 309 Kb

In Herfelingen

JPG - 335 Kb

Kleine processie

JPG - 369 Kb

Paardenprocessie Kester - Copyright: Rudy Boon

JPG - 1.4 Mb

Viering aan de Sint-Jozefkapel

JPG - 732 Kb

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Departement Cultuur, Jeugd en Media

Als Vlaamse overheidsorganisatie bouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen (van jong tot oud) cultuur kan beleven, maken en delen.

Dat doet het door een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid te voeren met de intrinsieke waarden van cultuur en jeugd en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten. Het departement is een partner en stimulator van het werkveld en werkt samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid. Door kwaliteitsvolle instrumenten in te zetten creëert het kansen voor de actoren. Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij alle medewerkers. Het departement richt zijn blik naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee het de eigen werking steeds in vraag stelt en vernieuwt. Meer info? Bekijk de website: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl

Neem contact op met

Arenbergstraat 9 1000 Brussel

02 553 69 77

[email protected]

www.vlaanderen.be