Minister van Cultuur lanceert nieuwe subsidielijn voor talentontwikkeling in de amateurkunstensector

De Vlaamse minister van Cultuur lanceert een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Dit nieuwe instrument biedt amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen in Vlaanderen en Brussel financiële ondersteuning bij projecten die hun talenten stimuleren. Voor de ronde 2021 is er een budget van 838.000 euro beschikbaar.

Maar liefst 44% van de Vlamingen ouder dan 14 jaar doet aan amateurkunsten. Om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen, lanceert de Vlaamse minister van Cultuur nu een nieuwe subsidielijn. Die is bedoeld voor individuele amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen in Vlaanderen of Brussel. Zij kunnen subsidieaanvragen indienen in een van de volgende kunstdisciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunsten, fotografie en film, schrijven en woord en circuskunsten, of een combinatie van meerdere disciplines.

Samenwerking met deeltijds kunstonderwijs en professionele kunstensector stimuleren

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten die hun artistieke talenten een boost geven, maar ook voor projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking en publiekswerking. Daarnaast wil het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunstensector stimuleren. Want de samenwerking met die sectoren kan een belangrijke stimulans zijn voor talentontwikkeling in de amateurkunstensector.

838.000 euro voor de ronde 2021

Het nieuwe subsidiereglement is een experimenteel reglement, met een maximale looptijd van 3 jaar. Voor de ronde 2021 is er een budget van 838.000 euro beschikbaar. Het reglement moet ook dienen om de noden rond talentontwikkeling in de sector te onderzoeken en is dan ook een belangrijk element bij de uitwerking van een succesvol toekomstig amateurkunstenbeleid. Daarom zullen de ingediende subsidieaanvragen en de resultaten van de projecten goed gemonitord en geëvalueerd worden door het departement. Ook de sector (De Federatie en de 9 amateurkunstenorganisaties) zal bij dit traject betrokken worden.

Aansluiting bij brede Vlaamse talentontwikkelingsbeleid

Deze projectondersteuning sluit aan bij het brede Vlaamse talentontwikkelingsbeleid voor de amateurkunstensector. Vlaanderen voert dat beleid sinds enkele jaren als verderzetting van de voormalige provinciale beleidsinitiatieven rond kwaliteitsbevordering. Denk maar aan de vroegere provinciale wedstrijden en tornooien. Op basis van dat beleid kregen de 9 amateurkunstenorganisaties, waaronder BREEDBEELD, VI.BE en Danspunt, al de opdracht hun werking rond talentontwikkeling verder uit te breiden.

Vlaams minister van Cultuur: “Vlaanderen heeft op vlak van amateurkunsten heel wat talent in huis. Individuele kunstenaars creëren werk in tal van disciplines en verenigingen geven amateurkunstenaars de ruimte en de kansen om zich verder te ontplooien. Ik ben dan ook heel blij dat ik met deze nieuwe subsidielijn talentontwikkeling verder kan aanmoedigen.” ​

De deadline voor de eerste indienronde is 15 september 2021. Geïnteresseerde amateurkunstenaars of amateurkunstenverenigingen vinden meer info over criteria en aanvraagmethode op de website van het departement.

Heeft u vragen voor het departement? Neem dan contact op met adjunct-woordvoerder Mattijs Deraedt via 02 553 42 89 of [email protected].

Heeft u vragen voor het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon? Neem dan contact op met woordvoerder Olivier Van Raemdonck via [email protected] of 0470 99 91 01.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Departement Cultuur, Jeugd en Media

Als Vlaamse overheidsorganisatie bouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen (van jong tot oud) cultuur kan beleven, maken en delen.

Dat doet het door een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid te voeren met de intrinsieke waarden van cultuur en jeugd en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten. Het departement is een partner en stimulator van het werkveld en werkt samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid. Door kwaliteitsvolle instrumenten in te zetten creëert het kansen voor de actoren. Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij alle medewerkers. Het departement richt zijn blik naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee het de eigen werking steeds in vraag stelt en vernieuwt. Meer info? Bekijk de website: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl

Neem contact op met

Arenbergstraat 9 1000 Brussel

02 553 69 77

[email protected]

www.vlaanderen.be