440.000 euro voor talentontwikkelingsprojecten van amateurkunstenaars

De Vlaamse minister van Cultuur Jan Jambon kent 440.000 euro toe aan 87 projecten die de talentontwikkeling van amateurkunstenaars en -groepen stimuleren. ​

Afgelopen zomer lanceerde de minister deze nieuwe subsidielijn en bijhorend reglement om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Zowel projecten die de artistieke talenten van amateurkunstenaars- en groepen stimuleren, als projecten die hun omkaderende competenties zoals publiekswerking en promotie aanscherpen, komen in aanmerking. Daarnaast wil de minister met het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunsten stimuleren.

Diverse waaier aan projecten

Er is een mooie provinciale spreiding van de goedgekeurde projecten. Opvallend is het grote aantal muzikanten, muziekgroepen en -verenigingen die een aanvraag indienden. Van de 87 goedgekeurde projecten situeren er zich 57 binnen de brede discipline ‘muziek’. Het gaat om pop- en rockgroepen, koren, fanfares, harmonieën en individuele muzikanten. De overige disciplines (theater, schrijven/woord, beeldende kunsten, fotografie en film) zijn ongeveer gelijkwaardig vertegenwoordigd in de geselecteerde projecten, met uitzondering van dans en circus, die zowel bij de aanvragen als bij de goedgekeurde projecten maar in beperkte mate aan bod komen.

Minister van Cultuur Jan Jambon: “Ik ben verheugd dat de goedgekeurde projecten verspreid zijn over heel Vlaanderen en Brussel. Dat bewijst dat we met deze subsidie inspelen op een duidelijke nood aan stimuleringsinitiatieven voor talentontwikkeling.”

147 ontvankelijke aanvragen

Aanvragers hadden tot 15 september de tijd om hun dossier in te dienen voor projecten die ten vroegste van start gaan op 1 januari 2022. 147 aanvragers dienden een ontvankelijke aanvraag in. De administratie beoordeelde de dossiers aan de hand van de subsidiecriteria uit het reglement en formuleerde een advies aan de minister. Op basis van dat advies maakte de minister zijn beslissing.

Volgende rondes

Volgens het reglement is er één indienronde per jaar voorzien, met als deadline 15 september. Omdat het om een experimenteel reglement gaat, vindt de minister het belangrijk om de eerste ronde grondig te evalueren. Hierbij zal ook de vraag vanuit de sector om extra rondes in te lassen verder worden bekeken. ​

In de bijlage vindt u het overzicht van de goedgekeurde projecten.

Overzicht goedgekeurde aanvragen eerste ronde talentontwikkeling.pdf

PDF - 199 Kb

 

Heeft u vragen voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media? Neem dan contact op met Mattijs Deraedt, adjunct-woordvoerder van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, via [email protected] of 02 553 42 89.

Heeft u vragen voor het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon? Neem dan contact op met woordvoerder Olivier Van Raemdonck via [email protected] of 0470 99 91 01.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Departement Cultuur, Jeugd en Media

Als Vlaamse overheidsorganisatie bouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen (van jong tot oud) cultuur kan beleven, maken en delen.

Dat doet het door een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid te voeren met de intrinsieke waarden van cultuur en jeugd en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten. Het departement is een partner en stimulator van het werkveld en werkt samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid. Door kwaliteitsvolle instrumenten in te zetten creëert het kansen voor de actoren. Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij alle medewerkers. Het departement richt zijn blik naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee het de eigen werking steeds in vraag stelt en vernieuwt. Meer info? Bekijk de website: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl

Neem contact op met

Arenbergstraat 9 1000 Brussel

02 553 69 77

[email protected]

www.vlaanderen.be